🇳🇱 Detectivebureau Heerlen

Is de man of vrouw vreemdgegaan?

Privé Detectivebureau Heerlen is gespecialiseerd in heimelijke observatie als onderdeel van vele privé onderzoeken, waaronder echtelijke observatie. Wat de reden voor professionele bewaking ook is, wij leveren geschikte en onopvallende observatieteams en hulpmiddelen voor elke taak. Op die manier kunnen de doelstellingen van de klant worden geprioriteerd en verwezenlijkt.

Absolute discretie is een onontbeerlijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van huwelijksobservaties.Detektei Heerlen kan u verzekeren dat alle surveillancemaatregelen met 100% discretie worden uitgevoerd.

Wij beschikken over een netwerk van privé-detectives die ervaren surveillanten zijn. Wij voeren de bewaking altijd uit op een legale manier en zorgen ervoor dat de bewijskracht ervan niet in het gedrang komt. In tegenstelling tot veel andere detectivebureaus, zijn wij niet afhankelijk van lange uren surveillance om ons inkomen te verhogen. Wij bieden een grondig consult om te bepalen hoeveel uren er nodig zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het halen van het maximale uit wat vaak een klein budget is. We stellen alleen surveillance voor als het resultaten oplevert en het onderzoek vooruithelpt. Namens de cliënt laten wij ons altijd leiden door de behoeften van onze cliënten om te beslissen of bewaking inderdaad de beste handelwijze is.

Onze privĂ©detectives zullen verklaringen afleggen samen met video/fotobewijs. Elk bewakingsverslag zal een volledig logboek en foto’s bevatten, zodat de klant er zeker van kan zijn dat het onderzoek voltooid is, indien geen bewijzen worden gevonden.

Vermiste personen opsporen

Detectivebureau Heerlen biedt een uitgebreide en succesvolle opsporingsdienst voor vermiste personen in NL, Europa en internationaal.

Onze zeer ervaren privé-detectives slagen erin vermiste personen op te sporen met minimale informatie, vaak in moeilijke omstandigheden. Wij helpen graag in de moeilijkere gevallen, wanneer andere privé-detectives niet kunnen of niet willen helpen.

Detectivebureau Heerlen beschikt over een netwerk van zeer ervaren privé-detectives waardoor wij de grootst mogelijke kans hebben om een vermist persoon of personen te vinden die zich actief onttrekken aan de opsporing, hetzij uit vrije wil of omdat zij het contact hebben verloren.

Onderzoeken naar vermiste personen worden strikt vertrouwelijk behandeld. De omvang van de diensten en de kosten zijn gebaseerd op individuele behoeften, die afhangen van de situatie en de eventuele verblijfplaats van de betrokkene. Wij garanderen te allen tijde vertrouwelijkheid; de betrokkene komt niet te weten van onze onderzoeken, die routinematig worden uitgevoerd met absolute gevoeligheid en discretie.

Veel bureaus beperken hun onderzoek tot een online zoektocht. Bij Detektei Heerlen is dit slechts een beginpunt. Indien nodig kunnen wij agenten inzetten om ter plaatse onderzoek te verrichten, aan te kloppen bij deuren, contact op te nemen met familieleden, vrienden of werkgevers.

Elke zaak wordt behandeld na een uitvoerig overleg met de cliënt en de verrichte onderzoeken worden afgestemd op het vereiste niveau van discretie.

Zoals bij alle onderzoeken zorgen wij ervoor dat onze cliënten op de hoogte worden gehouden van de voortgang van hun zaak en worden geraadpleegd over belangrijke beslissingen.

De kosten van het opsporen van personen hangen grotendeels af van de beschikbare informatie over de omstandigheden van de persoon en derhalve van de complexiteit van het onderzoek en de zoektocht die nodig is om een persoon op te sporen. Een deel van onze service is om de meest eenvoudige en gemakkelijke manier te vinden om een persoon op te sporen. Dat doen we door de juiste vragen te stellen voordat we met het onderzoek beginnen.

Wanneer wij over actuele achtergrondinformatie beschikken, dalen de kosten van het onderzoek in vergelijking met de meer gecompliceerde vereisten van het zoeken naar personen van wie de volledige identiteit onbekend is, het zoeken naar geboorteouders of het internationaal zoeken naar personen.

Het zoeken naar een vermiste persoon is vaak een ingewikkeld of delicaat proces dat tact, gevoeligheid en professioneel begrip vereist. Onze benadering van onderzoeken is gebaseerd op het creëren van een attente en ondersteunende omgeving en het verlenen van onze diensten met discretie en professionalisme te allen tijde.

Onderzoeken naar ongeoorloofde afwezigheid

Als u een werknemer heeft die regelmatig afwezig is of ziekteverlof opneemt, kunt u de hulp inroepen van Particuliere Recherche Heerlen. Wij zijn zeer ervaren in het behandelen van dit soort onderzoek. Met behulp van ons netwerk van hooggekwalificeerde privé-detectives kunnen wij snel in heel NL worden ingezet en helpen snel bewijsmateriaal te verzamelen over wangedrag van werknemers.

Als een werknemer terecht beweert ziek te zijn, dan kan dit snel worden vastgesteld door onze getrainde privé-detectives. Vaak blijkt echter dat de werknemer met ziekteverlof is om redenen die niet helemaal eerlijk zijn.

Secundaire werkgelegenheid

Het kan zijn dat de werknemer in kwestie een andere baan heeft die hij niet bekend heeft gemaakt. Detectivebureau Heerlen kan de bewakingsfase uitvoeren waaruit dit zou blijken. Bovendien kunnen wij de andere werkgever en de verwachte werkuren vaststellen. Onze detectives zouden ook bewijzen dat de werknemer in kwestie niet echt ziek is.

Wanneer een zwartwerker wordt ontdekt, komen onze privé-detectives er vaak achter dat de persoon in kwestie voor een directe concurrent werkt en contractbreuk zou kunnen plegen door klant- of cliëntgegevens door te geven. Hoe eerder dit aan het licht komt, hoe beter, en met Detektei Heerlen bent u zeker van een snel en efficiënt onderzoek.

Zelfstandigen

In andere gevallen hebben onze professionele onderzoekers ontdekt dat werknemers ongeoorloofd verlof hebben gekregen om een eigen bedrijf te beginnen, meestal in rechtstreekse concurrentie met hun werkgever. Detectives van Detektei Heereln zullen een surveillance fase gebruiken om uit te vinden wat de werknemer precies aan het doen is. De meeste werknemers die dit doen, gebruiken het gereedschap of de uitrusting van het bedrijf terwijl zij zelfstandig zijn en kopen hun eigen gereedschap of zij gebruiken hun contacten om de klanten van het bedrijf af te troggelen. In sommige gevallen heeft de werkgever gewoon van de loonsubsidie geprofiteerd om het inkomen van de werknemer te subsidiëren terwijl hij zijn eigen klantenbestand opbouwde. Dit gaat in ieder geval ten koste van de huidige werkgever en daarom kan het inhuren van Detektei Heereln voor een professionele controle van de werknemer al snel kosteneffectief blijken te zijn.

Valse verzoeken om schadevergoeding

Sommige gewetenloze werknemers nemen verlof op wegens letsels die zij beweren op het werk te hebben opgelopen. Dit kan niet alleen leiden tot kosten voor langdurige ziekte-uitkeringen, personeelstekorten of vervangende/tijdelijke werknemers, maar de werknemer kan ook van plan zijn later een schadeclaim in te dienen.

Surveillance door het privé-detectivebureau kan snel de legitimiteit van een claim vaststellen.

Om welke reden een werknemer ook ziekteverlof opneemt, als hij dat oneerlijk doet, doet hij dat op kosten van de werkgever. Vroegtijdig ingrijpen door een team van privé-detectives van Detektei Heereln kan verliezen op korte termijn tot een minimum beperken. En een rapport van hoge kwaliteit dat toelaatbaar is als bewijs kan van cruciaal belang zijn om de werkgever geld te besparen als de oneerlijke werknemer besluit gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

Bedrijfstoezicht

Heimelijke bewakingsdiensten die door ervaren privé-detectives worden aangeboden, kunnen het bewijs leveren dat een bedrijf nodig heeft om zich te ontdoen van probleemwerknemers. Als u een van uw werknemers, een aannemer of een uitzendkracht ervan verdenkt illegaal of tegen de belangen van uw bedrijf in te handelen, als u discreet bewijs van hun daden nodig hebt, dan kan Privé Detectivebureau Heereln u helpen.

Veel voorkomende gebieden waar Corporate Surveillance Services oplossingen kunnen bieden zijn:

  • Mogelijke illegale werkzaamheden
  • Verdenking van frauduleus ziekteverlof
  • Verdenking van illegale activiteiten
  • Diefstal in het bedrijf

Zwartwerk en concurrenten

Als een werknemer voor een ander bedrijf werkt terwijl hij bij u in dienst is, kan dit een inbreuk zijn op zijn arbeidsvoorwaarden of contract. Omgekeerd kan er sprake zijn van een belangenconflict tussen de twee ondernemingen, of, wat meer is erger nog, uw werknemer kan informatie van uw bedrijf doorgeven aan de andere werkgever (mogelijk een concurrent); de surveillancediensten van onze privé-detectives kunnen hier bewijs van leveren. Steeds vaker worden wij belast met gevallen waarin een werknemer een eigen bedrijf opricht, vaak in concurrentie met zijn werkgever, en vaak klanten afsnoept met wie hij al een werkrelatie heeft. Door dit discreet uit te zoeken, kunt u de nodige juridische stappen ondernemen om uw bedrijf tegen verdere schade te beschermen.

Frauduleus ziekteverlof

Onze privé-detectives proberen te bewijzen dat een werknemer geen reden heeft om niet op het werk te verschijnen. Sommige mensen doen alsof ze ziek zijn om betaald verlof te krijgen. Onze privé-detectives controleren zulke mensen om te bepalen of ze echt niet in staat zijn om weer aan het werk te gaan. Detectives kennen veel voorbeelden van waarom mensen frauduleus ziekteverlof opnemen. Sommigen brengen de tijd thuis/bij familie door. Sommigen gaan ander werk doen om extra geld te verdienen. Sommigen doen het om een inkomen te verwerven terwijl ze een eigen zaak beginnen, vaak in concurrentie met hun werkgever. U kunt er zeker van zijn dat onze privé-detectives de ervaring hebben om bewijsmateriaal te leveren voor elk van de bovengenoemde gevallen. Discretie is in deze gevallen van het grootste belang, want als de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is, wilt u niet dat dit wordt gezien als pesterij. Onze aanpak zorgt ervoor dat de eerste onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat er minder risico is op compromissen.

Verdenking van illegale activiteiten

Als de persoon in kwestie betrokken is bij illegale activiteiten, of het nu gaat om drugs, namaakgoederen, gestolen goederen of diefstal, kan dit gevolgen hebben voor uw bedrijf of andere werknemers, als die er al niet bij betrokken zijn. Onze privédetectives kunnen discrete surveillancediensten aanbieden om het bewijs te leveren dat nodig is om deze activiteit te stoppen en de persoon voor het gerecht te brengen. Wij kunnen, indien nodig, undercover rechercheurs leveren om binnen uw organisatie te werken.

 

Rekening houdend met de gevoelige aard van een intern onderzoek, kan ons Heerlense recherchebureau discreet onderzoek instellen, inclusief het verzamelen van informatie over verdachten, en indien nodig surveillance uitvoeren. Als er geen verdachten bekend zijn, voeren wij ook een discreet, diepgaand onderzoek uit om details over personen te achterhalen.

Neem contact op met

Vaak gestelde vragen

Een privé detective is een belangrijk hulpmiddel als je een persoon in de gaten wilt houden. De kosten voor een privé detective voor surveillance in Heerlen zijn vanaf 50,-€ plus BTW.

Je kunt op elk moment contact met ons opnemen, d.w.z. 24 uur / 7 dagen per week. Het maakt niet uit of je ons wilt bellen of een e-mail of WhatsApp wilt sturen. We zullen je zaak dan rustig en gratis bespreken. Aarzel niet en neem onmiddellijk contact met ons op.

Welke moeilijkheden je momenteel ook teisteren: wij helpen je! We berekenen alle kosten en zijn transparant. Het uurtarief is 50,-€ per uur plus BTW.

Onze rechercheurs hebben vele jaren ervaring in het vak en zijn geen "hobby detectives" zoals sommige goedkope detective bureaus. Daarom is het inhuren van een professionele onderzoeker niet helemaal goedkoop. De kosten voor een privé-detective bedragen daarom 50,-€ plus BTW per uur.

You cannot copy content of this page